MiniDouble Cup - přehled úspěšnosti

Vytisknout

V tabulce najdete přehled úspěšnosti a pořadí hráčů v soutěži. Jen připomenu, že za každý vyhraný set (resp. zápas) dostává každý z hráčů vítězné dvojice po jednom bodu, poražení žádný bod. Součet bodů z jednotlivých turnajů pak stanoví pořadí úspěšnosti. Vzhledem k tomu, že se může stát, že několik hráčů bude mít v konečném hodnocení stejný počet bodů (setů), počítáme jako pomocné kritérium počet vítězných gamů. Tam už je rovnost výsledku méně pravděpodobná. Dojde-li i přesto k rovnosti obou hodnocení, o pořadí rozhodne vyšší věk hráče.

X. ročník - 2017

Vzhledem ke zdravotním komplikacím některých hráčů základní sestavy, ale i dalším organizačně technickým problémům, jsme tento ročník pojali za tzv. "provizorní" a nehráli jej soutěžním způsobem.

IX. ročník - 2016

titul "Double King" získal Honza Moravec

PořJméno1.turnaj
12.5.2016
2.turnaj
19.5.2016
3.turnaj
26.6.2016
4.turnaj
2.6.2016
5.turnaj
9.6.2016
6.turnaj
16.6.2016
7. turnaj
23.6.2016
SetyGamy
1. Moravec
Jan
Nedomlel
1/17
Šabata
2/15
Dušánek
3/19
Štícha
3/19
Plocek
1/10
Serbousek
3/19
Mareš
3/18
16 117
2. Mareš
Karel
Plocek
2/17
Dušánek
3/18
Nedomlel
1/14
Serbousek
2/18
Vaňásek
2/12
Štícha
2/16
Moravec
3/18
15 113
3. Štícha
Jaroslav
Vaňásek
3/20
Nedomlel
1/11
Plocek
0/11
Moravec
3/19
Dušánek
3/18
Štícha
2/16
Serbousek
2/12
14 107
4. Dušánek
Jiří
Serbousek
0/15
Mareš
3/18
Moravec
3/19
Plocek
0/6
Štícha
3/18
Šabata
1/14
Nedomlel
0/8
10 98
5. Serbousek
Jaroslav
Dušánek
0/15
Plocek
0/8
Polívka
2/19
Mareš
2/18
Nedomlel
0/6
Moravec
3/19
Štícha
2/12
9 97
6. Vaňásek
Jaroslav
Štícha
3/20
 -  -  - Mareš
2/12
 -  - 5 32
7. Nedomlel
Jiří
Moravec
1/17
Štícha
1/11
Mareš
1/14
Polívka
1/7
Serbousek
0/6
Plocek
0/5
Dušánek
0/8
4 68
8. Plocek
Luboš
Mareš
2/17
Serbousek
0/8
Štícha
0/11
Dušánek
0/6
Moravec
1/10
Nedomlel
0/5
Polívka
1/6
4 63
  Polívka
Tomáš
 -  - Serbousek
2/19
Nedomlel
1/7
 -  - Plocek
1/6
4 32
  Šabata
Martin
 - Moravec
2/15
 -  -  - Dušánek
1/14
 - 3 29

VIII. ročník - 2015

titul "Double King" opět obhájil Jarda Štícha

PořJméno1.turnaj
14.5.2015
2.turnaj
4.6.2015
3.turnaj
11.6.2015
4.turnaj
25.6.2015
5.turnaj
10.9.2015
6.turnaj
17.9.2015
7. turnaj
24.9.2015
SetyGamy
1.

Štícha
Jaroslav

3/19
Nedomlel
1/13
Hrbáč
3/18
Polívka
3/18
Moravec
0/9
Plocek
3/15
Mareš
2/11
Serbousek
15 103
2. Moravec
Jan
1/14
Hrbáč
3/18
Dušánek 
- 3/18
Štícha
1/11
Vaňásek
1/8
Serbousek
3/15
Mareš
12 84
3.

Serbousek
Jaroslav

2/17
Plocek
1/9
Nedomlel
1/13
Dušánek
2/13
Nedomlel
2/12
Polívka

1/8
Moravec

2/11
Štícha
11 83
4. Mareš
Karel
0/6
Mikulecký
1/12
Plocek 
1/9
Hrbáč
 - 3/15
Dušánek
3/15
Štícha
3/15
Moravec
11 72
5. Dušánek
Jiří
 - 3/18
Moravec 
1/13
Serbousek
0/4
Hrbáč
3/15
Mareš
2/12
Plocek
1/8
Vaňásek
10 70
6.

Plocek
Luboš

2/17
Serbousek
1/12
Mareš
1/11
Nedomlel
1/10
Polívka
0/9
Štícha
2/12
Dušánek
0/2
Hrbáč
7 73
7. Hrbáč
Luboš
1/14
Moravec
1/13
Štícha 
1/9
Mareš
0/4
Dušánek
 - 0/2
Vaňásek
0/2
Plocek
3 44
8. Mikulecký
Libor
0/6
Mareš (Bašek)
 -  -  -  -  -  - 0 6
  Nedomlel
Jiří
3/19
Štícha
1/9
Serbousek
1/11
Plocek
2/13
Serbousek
 -     7 52
  Polívka
Tomáš
 -  - 3/18
Štícha
1/10
Plocek
2/12
Serbousek
    6 40
  Vaňásek
Jaroslav
 -  -  -  - 1/11
Moravec
0/2
Hrbáč
1/8
Dušánek
2 21

VII. ročník - 2014

po tříleté pauze získal titul "Double King" opět Jarda Štícha

PořJméno1.turnaj
15.5.2014
2.turnaj
22.5.2014
3.turnaj
29.5.2014
4.turnaj
5.6.2014
5.turnaj
12.6.2014
6.turnaj
19.6.2014
7. turnaj
26.6.2014
SetyGamy
1.

Štícha
Jaroslav

1/16
Hrbáč
3/19
Mikulecký
2/17
Plocek 
3/18
Moravec
2/16
Vaňásek
2/14
Nedomlel
3/19
Serbousek 
16 119
2. Moravec
Jan
- 2/17
Hrbáč
3/18
Vaňásek 
3/18
Štícha
3/18
Plocek
3/18
Serbousek
2/17
Nedomlel 
16 106
3.

Serbousek
Jaroslav

2/16
Vaňásek
1/14
Plocek
1/8
Hrbáč 
1/10
Nedomlel
1/11
Dušánek
3/18
Moravec
3/19
Serbousek 
12 96
4. Vaňásek
Jaroslav
2/16
Serbousek
0/8
Nedomlel
3/18
Moravec 
- 2/16
Štícha
1/13
Dušánek
1/9
Mikulecký 
9 80
5.

Plocek
Luboš

0/8
Nedomlel
1/14
Serbousek
2/17
Štícha 
2/15
Mareš
3/18
Moravec
0/10
Mikulecký
0/5
Hrbáč 
8 87
6. Mikulecký
Libor
3/18
Mareš
3/19
Štícha
- 0/5
Hrbáč
- 0/10
Plocek
1/9
Vaňásek 
7 61
7. Nedomlel
Jiří
0/8
Plocek
0/8
Vaňásek
0/8
Dušánek 
1/10
Serbousek
0/9
Hrbáč
2/14
Štícha
2/17
Moravec 
5 74
8. Hrbáč
Luboš
1/16
Štícha
2/17
Moravec
1/8
Serbousek 
0/5
Mikulecký
0/9
Nedomlel
- 0/5
Plocek 
4 60

VI. ročník - 2013

novým držitelem titulu "Double King" se stal Karel Mareš

PořJméno1.turnaj
9.5.2013
2.turnaj
16.5.2013
3.turnaj
23.5.2013
4.turnaj
27.6.2013
5.turnaj
6.6.2013
6.turnaj
13.6.2013
7 turnaj
20.6.2013
SetyGamy
1. Mareš
Karel
3/18
Mikulecký
2/16
Nedomlel
2/18
Plocek
2/16
Serbousek
3/19
Dušánek
- 3/18
Štícha
15 105
2.

Štícha
Jaroslav

0/11
Plocek
2/14
Vaňásek
2/17
Nedomlel
3/18
Moravec
1/17
Zdeňka
3/18
Serbousek
3/18
Mareš
14 113
3. Moravec
Jan
2/15
Vaňásek
1/13
Plocek
1/15
Dušánek
3/18
Štícha
2/16
Nedomlel
2/16
Polívka
2/13
Serbousek
13 106
4.

Serbousek
Jaroslav

1/10
Nedomlel
1/14
Mikulecký
1/13
Vaňásek
2/16
Mareš
0/8
Plocek
3/18
Štícha
2/13
Moravec
10 92
5. Nedomlel
Jiří
1/10
Serbousek
2/16
Mareš
2/17
Štícha
1/11
Dušánek
2/16
Moravec
0/5
Vaňásek
0/4
Plocek
8 79
6. Dušánek
Jiří
- - 1/15
Moravec
1/11
Nedomlel
3/19
Mareš
1/11
Plocek
1/12
Vaňásek
7 68
7.

Vaňásek
Jaroslav

2/15
Moravec
2/14
Štícha
1/13
Serbousek
0/8
Polívka
- 0/5
Nedomlel
1/12
Dušánek
6 67
8. Plocek
Luboš
0/11
Štícha
1/13
Moravec
2/18
Mareš
- 0/8
Serbousek
1/11
Dušánek
0/4
Nedomlel
4 65
9. Mikulecký
Libor
3/18
Mareš
1/14
Serbousek
- - - - - 4 32

V. ročník - 2012

Letošní ročník doznal změn ve složení hráčů, což se projevilo v atraktivitě, pestrosti i kvalitě hry, ale hlavně to zamíchalo pořadím. Místo hráčů se zdravotními problémy (J. Štícha, Mikulecký, Zdeňka) nastoupila nová „mladá“ krev (J. Moravec a náhradník J. Dušánek). Také absencí bylo letos více (R. Štícha 6x, ostatní 4x), než v minulých ročnících. A také tato skutečnost ovlivnila umístění hráčů v konečném pořadí. Kdyby všichni odehráli všechny turnaje, zcela jistě by to vypadalo jinak. Nejvíce na to doplatil Karel Mareš, který měl, při neúčasti J. Štíchy, zcela jistě v letošním ročníku na vítězství. Tohoto zaváhání plně využil nováček soutěže J. Moravec, který svou drzou nátlakovou hrou levou rukou, přivedl několikrát soupeře do rozpaků. Velké poděkování patří J. Dušánkovi, který vždy ochotně a obětavě zaskočil za chybějící hráče a nevedl si vůbec špatně. Sehrál celkem 5 turnajů a se ziskem 9 bodů obsadil v konečném hodnocení pátou příčku. R. Štícha, který sehrál pouze jeden turnaj, nebyl v celkovém hodnocení klasifikován.

titul "Double King" získal nováček soutěže Honza Moravec

PořJméno1.turnaj
10.5.2012
2.turnaj
17.5.2012
3.turnaj
24.5.2012
4.turnaj
31.5.2012
5.turnaj
7.6.2012
6.turnaj
14.6.2012
7 turnaj
21.6.2012
SetyGamy
1. Moravec Jan 3/18
Dušánek
3/18
Mareš
3/18
Hrbáč
2/13
Dušánek
3/18
Serbousek
2/17
Nedomlel
1/12
Plocek
17 114
2. Serbousek Jaroslav 1/13
Plocek
2/14
Nedomlel
1/14
Polívka
1/11
Hrbáč
3/18
Moravec
2/17
Dušánek
3/18
Mareš
13 105
3. Mareš Karel 2/13
Vaňásek
3/18
Moravec
2/16
Nedomlel
- - 2/17
Hrbáč
3/18
Serbousek
12 82
4. Hrbáč Luboš 0/11
Nedomlel
1/9
Plocek
3/18
Moravec
1/11
Serbousek
2/13
Vaňásek
2/17
Mareš
2/15
Dušánek
11 94
5. Dušánek Jiří 3/18
Moravec
- - 2/13
Moravec
0/14
Nedomlel
2/17
Serbousek
2/15
Hrbáč
9 77
6. Nedomlel Jiří 0/11
Hrbáč
2/14
Serbousek
2/16
Mareš
0/0
Plocek
0/14
Dušánek
2/17
Moravec
0/3
Vaňásek
6 75
7. Plocek Luboš 1/13
Serbousek
1/9
Hrbáč
0/11
Štícha R.
0/0
Nedomlel
1/10
Polívka
0/13
Vaňásek
1/12
Moravec
4 68
8. Vaňásek Jaroslav 2/13
Mareš
0/1
Bašek M.
- - 2/13
Hrbáč
0/13
Plocek
0/3
Nedomlel
4 43

IV. ročník - 2011

titul "Double King" opět obhájil Jarda Štícha

PořJméno1.turnaj
12.5.2011
2.turnaj
19.5.2011
3.turnaj
26.5.2011
4.turnaj
2.6.2011
5.turnaj
9.6.2011
6.turnaj
15.9.2011
7 turnaj
23.6.2011
SetyGamy
1. Štícha Jaroslav 3/18
Nedomlel
2/13
Mikulecký
3/19
Hrbáč
3/18
Mareš
1/10
Plocek
3/18
Štícha R.
3/18
Serbousek
18 114
2. Štícha Radek 1/15
Hrbáč
2/14
Vaňásek
2/15
Mikulecký
2/14
Serbousek
2/14
Nedomlel
3/18
Štícha J.
2/16
Mareš
14 106
3. Mareš Karel 2/17
Mikulecký
1/14
Nedomlel
1/15
Vaňásek
3/18
Štícha J.
2/16
Hrbáč
2/14
Serbousek
2/16
Štícha R.
13 110
4. Hrbáč Luboš 1/15
Štícha R.
1/12
Serbousek
3/19
Štícha J.
0/4
Vaňásek
2/16
Mareš
1/7
Mikulecký
1/8
Nedomlel
9 81
5. Serbousek Jaroslav 0/6
Vaňásek
1/12
Hrbáč
0/1
Nedomlel
2/14
Štícha R.
1/12
Mikulecký
2/14
Mareš
3/18
Štícha J.
9 77
6. Mikulecký Libor 2/17
Mareš
2/13
Štícha J.
2/15
Štícha R.
1/9
Nedomlel
1/12
Serbousek
1/7
Hrbáč
- 9 73
7. Nedomlel Jiří 3/18
Štícha J.
1/14
Mareš
0/1
Serbousek
1/9
Mikulecký
2/14
Štícha R.
- 1/8
Hrbáč
8 64
8. Vaňásek Jaroslav 0/6
Serbousek
2/14
Štícha R.
1/15
Mareš
0/4
Hrbáč
- 0/5
Plocek
0/3
Plocek
3 47

III. ročník - 2010

titul "Double King" obhájil a hatrick vybojoval Jarda Štícha

PořJméno1.turnaj
13.5.2010
2.turnaj
20.5.2010
3.turnaj
27.5.2010
4.turnaj
3.6.2010
5.turnaj
10.6.2010
6.turnaj
17.6.2010
7 turnaj
24.6.2010
SetyGamy
1. Štícha Jaroslav 3/18
Zdeňka
2/17
Vaňásek
3/18
Mareš
2/16
Serbousek
2/16
Mikulecký
3/18
Nedomlel
2/16
Hrbáč
17 119
2. Mareš Karel - 3/20
Hrbáč
3/18
Štícha
2/13
Mikulecký
3/18
Serbousek
2/15
Vaňásek
3/18
Zdeňka
16 102
3. Serbousek Jaroslav 2/17
Vaňásek
1/13
Zdeňka
2/14
Mikulecký
2/16
Štícha
3/18
Mareš
1/14
Hrbáč
1/13
Nedomlel
12 105
4. Zdeňka Jiří 3/18
Štícha
1/13
Serbousek
0/10
Hrbáč
2/14
Vaňásek
1/7
Nedomlel
0/7
Plocek
3/18
Mareš
10 87
5. Vaňásek Jaroslav 2/17
Serbousek
2/17
Štícha
1/11
Plocek
2/14
Zdeňka
0/6
Plocek
2/15
Mareš
0/4
Mikulecký
9 84
6. Hrbáč Luboš 1/11
Mikulecký
3/20
Mareš
0/10
Zdeňka
- - 1/14
Serbousek
2/16
Štícha
7 71
7. Mikulecký Libor 1/11
Hrbáč
0/11
Nedomlel
2/14
Serbousek
2/13
Mareš
2/16
Štícha
- 0/4
Vaňásek
7 69
8. Nedomlel Jiří 0/5
Plocek
0/11
Mikulecký
- 0/6
Plocek
1/7
Zdeňka
3/18
Štícha
1/13
Serbousek
5 60

II. ročník - 2009

titul "Double King" obhájil Jarda Štícha

PořJméno1.turnaj
14.5.2009
2.turnaj
21.5.2009
3.turnaj
28.5.2009
4.turnaj
4.6.2009
5.turnaj
11.6.2009
6.turnaj
18.6.2009
7 turnaj
25.6.2009
SetyGamy
1. Štícha Jaroslav 3/18
Kaloč
2/16
Mikulecký
3/18
Vaňásek
3/18
Serbousek
3/18
Šteiner
3/18
Nedomlel
3/18
Hrbáč
20 124
2. Serbousek Jaroslav 2/16
Mikulecký
3/18
Kaloč
2/15
Šteiner
3/18
Štícha
1/13
Vaňásek
2/15
Hrbáč
2/15
Nedomlel
15 110
3. Hrbáč Luboš 0/9
Šteiner
1/13
Zdeňka
0/8
Kaloč
2/14
Nedomlel
2/12
Mikulecký
2/15
Serbousek
3/18
Štícha
10 89
4. Nedomlel Jiří 1/14
Zdeňka
0/7
Šteiner
1/10
Mikulecký
2/14
Hrbáč
0/8
Kaloč
3/18
Štícha
2/15
Serbousek
9 86
5. Mikulecký Libor 2/16
Serbousek
2/16
Štícha
1/10
Nedomlel
1/6
Kaloč
2/12
Hrbáč
0/6
Vaňásek
1/7
Šteiner
9 73
6. Šteiner Antonín 0/9
Hrbáč
0/7
Nedomlel
2/15
Serbousek
0/9
Zdeňka
3/18
Štícha
1/13
Ehl
1/7
Mikulecký
7 78
7. Kaloč Oldřich 3/18
Štícha
3/18
Serbousek
0/8
Hrbáč
1/6
Mikulecký
0/8
Nedomlel
- 0/9
Vaňásek
7 67
8. Zdeňka /
Vaňásek
1/14
Nedomlel
1/13
Hrbáč
3/18
Štícha
0/9
Šteiner
1/13
Serbousek
0/6
Mikulecký
0/9
Kaloč
6 82

I. ročník - 2008

titul "Double King" vybojoval Jarda Štícha

PořJméno1.turnaj
15.5.2008
2.turnaj
22.5.2008
3.turnaj
29.5.2008
4.turnaj
5.6.2008
5.turnaj
12.6.2008
6.turnaj
19.6.2008
7 turnaj
26.6.2008
SetyGamy
1. Štícha
Jaroslav
3/19
Šteiner
3/18
Nedomlel
3/18
Kaloč
3/18
Serbousek
3/18
Zdeňka
3/19
Hrbáč
2/16
Mikulecký
20 126
2. Serbousek
Jaroslav
2/14
Nedomlel
2/12
Šteiner
2/16
Mikulecký
3/18
Štícha
2/14
Hrbáč
2/18
Zdeňka
2/17
Kaloč
15 109
3. Hrbáč
Luboš
1/14
Kaloč
1/7
Mikulecký
0/10
Nedomlel
2/14
Šteiner
2/14
Serbousek
3/19
Štícha
0/10
Zdeňka
9 88
4. Nedomlel
Jiří
2/14
Serbousek
3/18
Štícha
0/10
Hrbáč
1/10
Zdeňka
0/10
Kaloč
1/10
Mikulecký
2/13
Koráb
9 85
5. Šteiner
Antonín
3/19
Štícha
2/12
Serbousek
1/11
Zdeňka
2/14
Hrbáč
1/10
Mikulecký
0/10
Kaloč
- 9 76
6. Zdeňka
Jiří
0/11
Mikulecký
0/5
Kaloč
1/11
Šteiner
1/10
Nedomlel
3/18
Štícha
2/18
Serbousek
0/10
Hrbáč
7 83
7. Mikulecký
Libor
0/11
Zdeňka
1/7
Hrbáč
2/16
Serbousek
0/4
Kaloč
1/10
Šteiner
1/10
Nedomlel
2/16
Štícha
7 74
8. Kaloč
Oldřich
1/14
Hrbáč
0/5
Zdeňka
3/18
Štícha
0/4
Mikulecký
0/10
Nedomlel
0/10
Šteiner
2/17
Serbousek
6 78
Copyright © 2021 micovehry.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews