MiniDouble Cup - propozice

Vytisknout

Ročník 2018 - účast:

Pro rok 2018 se do soutěže přihlásilo, bylo nominováno, či donuceno k účasti celkem 8 hráčů (dle abecedy a bez titulů): Hrbáč Luboš, Mareš Karel, Moravec Jan, Plocek Luboš, Polívka Tomáš, Serbousek Jaroslav, Štícha Jaroslav a Vaňásek Jaroslav. Vždy připravení náhradníci jsou: Nedomlel, Šabata, Dušánek, Abel, Cvejn, Fabo, příp. další.

Rozlosování:

V pravidelných, předem daných termínech, se sejde všech 8 hráčů, kteří vytvoří podle předem stanoveného klíče 4 dvojice (viz rozpis). Přitom bude dbáno na to, aby se složení dvojic na každém turnaji měnilo, tzn., že když dvojice již jeden turnaj spolu odehrála, nesmí už na dalším turnaji hrát spolu. Rozlosování je provedeno dle jednoduchého numerického modelu, který jak to u velkých turnajů bývá, vychází z výsledků v předchozím ročníku. Měl by vést k maximálně spravedlivému a vyrovnanému průběhu jednotlivých turnajů. Také následně pevně stanovené pořadí zápasů by mělo přispět k vygradování turnajů v závěrečných zápasech. Mimo tyto termíny se hraje tréninkově.

Hráč/termín1. turnaj
10.5.2018
2. turnaj
17.5.2018
3. turnaj
24.5.2018
4. turnaj
31.5.2018
5. turnaj
7.6.2018
6. turnaj
14.6.2018
7. turnaj
21.6.2018
Hrbáč Luboš  Mareš  Moravec   Štícha   Plocek   Serbousek   Vaňásek   Polívka
Mareš Karel  Hrbáč   Plocek   Polívka  Moravec   Vaňásek   Serbousek   Štícha 
Moravec Jan  Plocek   Hrbáč   Vaňásek   Mareš  Polívka  Štícha   Serbousek 
Plocek Luboš  Moravec   Mareš  Serbousek   Hrbáč   Štícha   Polívka  Vaňásek 
Polívka Tomáš  Serbousek   Štícha   Mareš  Vaňásek   Moravec   Plocek   Hrbáč 
Serbousek Jaroslav  Polívka  Vaňásek   Plocek   Štícha   Hrbáč   Mareš  Moravec 
Štícha Jaroslav  Vaňásek   Polívka  Hrbáč   Serbousek   Plocek   Moravec   Mareš
Vaňásek Jaroslav  Štícha   Serbousek   Moravec   Polívka  Mareš  Hrbáč   Plocek 

Místo a hrací den:

Hraje se na kurtech BS Sport Centra v Rychnově n. Kn., dvorce č.2 a 3. Hracím dnem je čtvrtek od 18,00 hodin. Sraz účastníků vždy 15 minut před zahájením. Pokud by se některý z turnajů vinou nepříznivého počasí neodehrál, náhradním termínem je pak předem určený čtvrtek v některém dalším měsíci (po dohodě mezi účastníky soutěže).

Systém turnaje:

Čtyři dvojice sehrají zápasy podle předem vydaného rozpisu systémem každý s každým na jeden set do 6 gamů, za stavu 6:6 se hraje tie-break. Pro hru budou použity míče zn. WILSON US Open, které dodá pořadatel soutěže. Počítám s tím, že se nové míče použijí vždy na dva až tři turnaje.

Hodnocení:

Za každý vyhraný zápas (resp. set) získávají oba hráči vítězné dvojice po jednom bodu, poražení žádný bod. Součet bodů z jednotlivých turnajů pak stanoví pořadí úspěšnosti. Vzhledem k tomu, že se může stát, že několik hráčů bude mít v konečném hodnocení stejný počet bodů, bude se počítat jako pomocné kritérium počet vítězných gamů. Tam už je rovnost výsledku méně pravděpodobná. Dojde-li i přesto k rovnosti obou hodnocení, o pořadí rozhodne vyšší věk hráče.

Vklad do soutěže:

Každý z účastníků soutěže zaplatí před prvním turnajem vklad do soutěže, který činí 150,- Kč. Vybrané prostředky budou použity na nákup míčů a nejnutnější výdaje, spojené s organizací turnaje.

Poznámka:

Pokud se některého z turnajů nebudete moci ze závažných důvodů zúčastnit, je vaší povinností informovat řídícího soutěže a domluvit za sebe náhradníka.

Copyright © 2021 micovehry.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews